ئێستا هەلی ئەوەت هەیە کە براوەکانت لە بەشی وەرزشی دوو هێند بکەیت

!گرەوکانت لە ١٥/٢/٢٠٢١ تا ٢١/٢/٢٠٢١ ئەنجام بدە و هەلی دوو هێند کردنی گرەوەکەت بەدەست بهێنە

تا گرەوی زیاتر ئەنجام بدەیت ، هەلی زیاترت دەبێت بۆ دوو هێد کردنیان

گرنگ

:گرەوەکە دەکرێت هەر جۆرێک لەم جۆرانە بێت

دەست بکە بە گرەودانان لە ١٥/٢/٢٠٢١ وە و ببە بە یەکێک لە براوە بە بەختەکان