ارائه دهنده ی بونگو به مناسبت بازی جدید "Thunder of Olympus" تورنمنت "آذرخش" را برگذار می کند. تاریخ انجام این تورنمنت سوم تا دهم مهراست.

مجموع جوایز ۵۰۰۰۰ یورو است که بین ۲۵۰ شرکت کننده تقسیم می شود:

رتبه مبلغ جایزه
نفر اول ۵۰۰۰ یورو
نفر دوم ۳۰۰۰ یورو
نفر سوم ۲۰۰۰ یورو
نفر چهارم تا پنجم ۱۲۵۰ یورو
نفر ششم تا دهم ۱۰۰۰ یورو
نفر سی یکم تا پنجاهم ۲۵۰ یورو
نفر پنجاه و یکم تا صدم ۱۵۰ یورو
نفر صدویکم تا صد و پنجاهم ۱۰۰ یورو
نفر صد و پنجاه و یکم تا دویست پنجاهم ۵۰ یورو

بازی های این تورنمنت:

شرایط و مقررات:

حداقل شرط مورد نیاز برای شرکت در تورنمنت 0.5 یورو یا معادل ارزی است.

برای شرکت در تورنمنت، بازیکنان باید در طول دوره مسابقات ۱۰۰ شرط را در حالت واقعی (نه امتحانی) و در بازی های ذکر شده قرار دهند. تمام امتیازات جمع شده در دوره مقدماتی، برای مسابقات محاسبه می شود.

چگونه برنده شویم؟

بازیکنان بر اساس مجموع امتیازاتی که در طول تورنمنت کسب می کنند با هم به رقابت می پردازند.

شرکت کنندگان برای هر ضریب برد، یک امتیاز دریافت می کنند ( ضریب برد برابر است با مبلغ برد تقسیم بر مبلغ شرط بندی). به عنوان مثال اگر مبلغ شرط ۰.۵یورو و برد ۵۰ یورو باشد، ضریب برد ۱۰۰ (امتیاز) می باشد.