تلخی سال 2020 را با برد های بزرگ شیرین کنید!

1 - فری اسپین برای واریز های روز 11 دی مصادف با 31 دسامبر:1

250،000 تومان – 1،000،000 تومان = 6 فری اسپین

1،000،000 تومان – 5،000،000 تومان = 10 فری اسپین

5،000،000 تومان – 10،000،000 تومان = 15  فری اسپین

10،000،000 – 20،000،000 میلیون تومان = 20 فری اسپین

بالای 20،000،000 = 25 فری اسپین 

کد بونوس: FS2020

با واریزهای بیشتر، شانس برد خود را افزایش میدهید.

2 - %10 کش بَک اسلات های کازینو برای هفته ی آخر سال 2020: 2

بازی های اسلات محبوب خود را از تاریخ 25 دسامبر (5 دی ماه)  تا 31 دسامبر  (11 دی ماه)  بازی کنید و 10% کش بَک دریافت کنید.3

کد بونوس: CB2020

3 - بونوس ویژه برای کاربران جدید و کاربرانی که در 3 ماه گذشته بازی نکرده اند.4

اگر حساب کاربری جدید تایید شده دارید، یا در 3 ماه گذشته فعالیتی نداشته اید، میتوانید 10 فری اسپین و یا 50،000 تومان شرط رایگان دریافت کنید!

کد بونوس: NEW2021

4 - فقط برای دو روز، از تاریخ 31 دسامبر تا 1 ژانویه، 11 و 12 دی ماه

میتوانید 100% بونوس  برای بازی های اسلات کازینو دریافت کنید.5

کد بونوس: CBCASINO

سال نو میلادی را با شادی شروع کنید!

مقررات