تورنمنت فروردین پلی سان

ارائه دهنده پلی سان تورنمنت فروردین را برگزار می کند. تاریخ این تورنمت از ۱۲ تا ۱۹ فروردین ماه می باشد.

مجموع جوایز ۶۰۰۰۰ یورو است که بین ۳۵۰ شرکت کننده تقسیم می شود:

جایزه رتبه
۱۰۰۰۰ یورو نفر اول
۵۰۰۰ یورو نفر دوم
۳۰۰۰ یورو نفر سوم
۱۵۰۰ یورو نفر چهارم
۱۰۰۰ یورو نفر پنجم
۹۰۰ یورو نفر ششم
۸۰۰ یورو نفر هفتم
۷۰۰ یورو نفر هشتم
۶۰۰ یورو نفر نهم
۵۰۰ یورو نفر دهم
۴۰۰ یورو نفر یازدهم تا بیست و پنجم
۲۰۰ یورو نفر بیست و ششم تا پنجاهم
۱۵۰ یورو نفر پنجاه و یکم تا صدم
۱۰۰ یورو نفر صد و یکم تا دویستم
۵۰ یورو نفر دویست و یکم تا سیصد و پنجاهم

بازی های این تورنمنت:

شرایط و مقررات:

حداقل شرط مورد نیاز برای شرکت در تورنمنت ۰.۵ یورو یا معادل ارزی است.

ارائه دهنده حق اصلاح یا تغییرکمپین در هر زمان را دارد.

امتیازات بدست آمده توسط بازیکنان در جدول رده بندی نمایش داده می شود. بازیکن می بایست در حالت واقعی روی بازی های مشخص شده برای این تورنمنت، شرط بگذارد. امتیاز کل با اضافه کردن امتیازات به دست آمده در تمام دوره های بازی محاسبه می شود.

چگونه برنده شویم؟

امتیازات در هر دور محاسبه می شوند و هر۱ یورو برد (یا معادل ارزی) برابر با ۱۰ امتیاز می باشد. به عنوان مثال اگر بازیکن ۱۰ یورو برنده شده باشد، در نتیجه ۱۰۰ امتیاز کسب می کند.

جوایز نقدی در مدت ۷۲ ساعت (۳ روز کاری) پس از پایان تورنمنت به حساب کاربری بازیکنان واریز خواهد شد ( این مبلغ قابل برداشت است).